لیست مراکز مخابراتی مشهد

لیست مراکز مخابراتی مشهد (مراکز تلفن)

با توجه به نیاز هم شهریان عزیز به دانستن اطلاعات شهری و به خصوص مراکز مخابراتی شهرهای مهمی همچون شهر مشهد، بر آن شدیم تا با ارائه آدرس و تلفن این مراکز مخابراتی همراه با مشخصات رییس مرکز، شماره تماس رفع خرابی و بخش امور مشترکین آنان را در این امر یاری نماییم. همراه ما باشید.

مراکز تلفن شهری ناحیه 1

نام مرکز: المهدی آدرس: خیابان خلج -خلج27 رییس مرکز: ملازاده-33851111 امور مشترکین: 33859999 رفع خرابی: 33856666-20117

نام مرکز: بهارستان آدرس: اول شهرک ابوذر-پشت اداره پست رییس مرکز: محمدزاده -33811111 امور مشترکین: 33819999 رفع خرابی: 20117-3811117

نام مرکز: باهنر آدرس: جاده سرخس-شهرک شهید باهنر رییس مرکز: مجلسی- 33961111 امور مشترکین: 33690404 رفع خرابی: 20117-33961117

نام مرکز: طرق آدرس: شهرک طرق رییس مرکز: مرندین-33921111 امور مشترکین: 33929999 رفع خرابی: 33921112-20117

نام مرکز: پنج تن آدرس: میدان فجر- پشت صدمتری - انتهای خیابان پنج تن رییس مرکز: امیر فخریان - 32111111 امور مشترکین: 32119999 رفع خرابی: 3211117-20117

نام مرکز: عدالت آدرس: بلوار مصلی-نرسیده به چهارراه مصلی - بین مصلی 3 و 5 رییس مرکز: سیدزادگان -33651111 امور مشترکین: 33659999 رفع خرابی: 33411112-20117

نام مرکز: فدائیان اسلام آدرس: انتهای نخریسی جنب بانک ملی ابتدای کوچه هدایت رییس مرکز: لقمانی-33411111 امور مشترکین: 33419999 رفع خرابی: 33411112-20117

نام مرکز: طلاب آدرس: خواجه ربیع - گاز شرقی مقابل سازمان آب رییس مرکز: خیر آبادی-32701111 امور مشترکین: 33690303 رفع خرابی: 20117-32701112

نام مرکز: توحید آدرس: جاده سرخس شهرک شهید رجائی-بلوار حر-جنب اتش نشانی رییس مرکز: نقد بیشی- 33711111 امور مشترکین: 33729999 رفع خرابی: 20117-337291117

نام مرکز: امت آدرس: انتهای خیابان شهید مفتح رییس مرکز: افضل زاده -32591111 امور مشترکین: 33690505 رفع خرابی: 32596666-20117

نام مرکز: آزادی آدرس: خیابان آزادی بین چهارراه شهدا و خسروی رییس مرکز: افتخاری -32231111-32213030 امور مشترکین: 32259999 رفع خرابی: 20117-32211112

مراکز تلفن شهری ناحیه 2

نام مرکز: امام خمینی آدرس: آیت الله عبادی 87-نبش چهارراه اول رییس مرکز: کرامت 37311111 امور مشترکین: 37319999 رفع خرابی: 20117-37311117

نام مرکز: خواجه ربیع آدرس: مقابل آرامگاه خواجه ربیع رییس مرکز: درویشی-37411111 امور مشترکین: 37129999 رفع خرابی: 37411117-20117

نام مرکز: شهید مطهری آدرس: خیابان حر عاملی رییس مرکز: صدیقی-37241111 امور مشترکین: 37279999 رفع خرابی: 37271117-20117

نام مرکز: قدس آدرس: خیابان بهار-خیابان هویزه رییس مرکز: افروشه- 38541111 امور مشترکین: 38552299 رفع خرابی: 38591112-20117

نام مرکز: صابری وحید آدرس: بلوار فردوسی-جنب سالن بهشتی رییس مرکز: شریفیان-37681111 امور مشترکین: 37669999 رفع خرابی: 37611112-20117

نام مرکز: پیروزی آدرس: رضا شهر-بلوار پیروزی-بعد ازچهارراه خاقانی رییس مرکز: سادات حسینی- 38781111 امور مشترکین: 38519999 رفع خرابی: 38781112-20117

نام مرکز: انقلاب آدرس: خیابان احمد آباد-مقابل هتل هما رییس مرکز: یعقوبی- 38421111 امور مشترکین: 38409999 رفع خرابی: 38421112-20117

مراکز تلفن شهری ناحیه 3

نام مرکز: شهرک صنعتی توس آدرس: شهرک صنعتی توس رییس مرکز: طوسی 35411111 امور مشترکین: 35419999 رفع خرابی: 35411112-20117

نام مرکز: نبوت آدرس: قاسم آباد -چهارراه مخابرات رییس مرکز: بیرام زاده 36611111 امور مشترکین: -36619999 رفع خرابی: 36611112-20117

نام مرکز: ثامن الائمه آدرس: بلوار شهید فلاحی- نبش فلاحی 2 رییس مرکز: رحمان پناه 35211111 امور مشترکین: 35219999 رفع خرابی: 35211112-2017

نام مرکز: خاتم الانبیاء آدرس: جاده قوچان -مقابل پلیس راه امام هادی رییس مرکز: نعیمی 36511111 امور مشترکین: 36659999 رفع خرابی: 20117-36651112

نام مرکز: کوثر آدرس: بلوار وکیل آباد -انتهای هاشمیه 28 رییس مرکز: فیروز کوهی 38811111 امور مشترکین: 38819999 رفع خرابی: 38821112-20117

نام مرکز: پانزده خرداد آدرس: بلوار وکیل آباد-بعد از اقبال لاهوری -نبش وکیل آباد 62 رییس مرکز: للهی 35011111 امور مشترکین: 35019999 رفع خرابی: 35016666-20117

نام مرکز: شهید فرشچی آدرس: بلوار امامت-امامت48-نرسیده به چهارراه اول رییس مرکز: دلربایی 36091111 امور مشترکین: 36049999 رفع خرابی: 20117-36051112

نام مرکز: رسالت آدرس: قاسم آباد -انتهای حجاب-میدان حجاب-سمت چپ رییس مرکز: گلشاهی-36211111 امور مشترکین: 36219999 رفع خرابی: 36211112-20117

نام مرکز: آزادگان آدرس: بلوار سرافرازان- سرافرازان 52-خیابان شهرک راهنمایی و رانندگی رییس مرکز: نیکودل 38211111 امور مشترکین: 38219999 رفع خرابی: 20117-38211117

نام مرکز: استقلال آدرس: بلوار وکیل آباد - وکیل آباد 30 رییس مرکز: قصاب38671111 امور مشترکین: 38835555 رفع خرابی: 20117-38661112

منبع: پورتال مخابرات منطقه خراسان رضوی