تماس با ما

نماینده رسمی ثبت نام اینترنت مخابرات مشهد

شماره تماس: 31502-051 داخلی 252

شماره تماس: 37582142-051

شماره تماس: 09156155525

شماره تماس: 09155587140

ساعات پاسخگویی:

همه روزه حتی ایام تعطیل

از ساعت 8 الی 14 و بعدازظهر از ساعت 16 الی 22